PACI COFFEE - SINCE 1986 - http://pacicoffee.com

GOLD - NO.1 BLEND

CULI ROBUSTA (80%) MIX ARABICA CẦU ĐẤT (20%)
Được phối với tỷ lệ 80% Culi Robusta & 20% Arabica Cầu Đất, dòng cà phê nhãn vàng GOLD - NO.1 BLEND có màu nâu cánh gián, vị đậm, đắng vừa và hậu ngọt. Phù hợp với những người yêu thích cà phê đậm vừa.


Home Print Top Back